Gamma/scale Gavioli-Mortier 86 (2)

Gamma/scale Gavioli-Mortier 86 (2)

Originele gamma gebruikt door de firma Gavioli om boeken te maken voor 86-toets Mortierorgels. Merk het register piano op: mogelijk was dit het snarenspel dat we op sommige foto's van vroege Mortierorgels zien.

Original scale used by the Gavioli firm to make organ books for 86-key Mortier organs.Note the piano register: this was possibly the stringed instrument visible on some photos of early Mortier organs.

Foto/photo: archief Museum Speelklok, Utrecht (NL)/Museum Speelklok archives, Utrecht (NL)


Terug

Date

20 november 2019

Categories

dansorgel, dance organ, gavioli, mortier, scale, gamma, 86-toets, 86-key, piano
© 2021