Usines Th. Mortier

Orchestrion Louis Klauser

Orchestrion Louis Klauser

92-toets Mortier-orchestrion, gebouwd in ca. 1949. Oorspronkelijk was het front voorzien van een deuropening aan de linkerkant (zie de afbeelding op p. 342 van het boek 'De Mortier Story') maar reeds tijdens de Belgische periode van het instrument werd deze verwijderd. Het orgel is nu eigendom van Louis Klauser in Frankrijk. In het orgel werd het nummer 291 aangetroffen maar dit is vrijwel zeker geen serienummer maar een nummer van een onderdeel.

92-key Mortier orchestrion, built in ca. 1949. The façade originally included a doorway on the left side (see the image on p. 342 of the book 'The Mortier Story') but already in the Belgian period of this organ, this was removed. The organ is now owned by Louis Klauser in France. Inside the organ the number 291 has been found, but this is almost certainly not a serial number but a part number.

Foto/photo: Louis Klauser, via Dominique Début


Terug

Date

26 oktober 2019

Categories

92-key, 92-toets, Dominique Début, France, Frankrijk, Klauser, Louis Klauser, Noucelles, orchestrion