Usines Th. Mortier

Mortier café 'Sint Amand', Uitkerke

Mortier café 'Sint Amand', Uitkerke

Onbekend Mortierorgel van Medard Lievens, gefotografeerd in café 'Sint Amands' in Uitkerke (B) in 1946. Nadere gegevens ontbreken, maar het gaat duidelijk om een gemoderniseerd instrument, waarvan het vernieuwde front enige gelijkenissen vertoont met dat van Mortierorgel #1064 (zie p.257 in het boek 'De Mortier Story') - mogelijk werd het dan ook in het midden van de jaren 1930 gemoderniseerd. Het is onbekend wat er later met het orgel is gebeurd.

Unknown Mortier dance organ owned by Medard Lievens and photographed in café 'Sint Amands' in Uitkerke (B) in 1946. More details are missing, but the organ was obviously modernised and the newer façade resembles somewhat that of Mortier organ #1064 (see p.257 in the book 'The Mortier Story'), so it was possibly modernised in the mid-1930's. It is unknown what happened to the organ.

Foto/photo: verzameling/collection Ronny Vande Pitte


Terug

Date

11 mei 2024

Categories

dance organ, dansorgel, Medard Lievens, Sint-Amand, Uitkerke