Usines Th. Mortier

Mortier Scala Beveren

Mortier Scala Beveren

Deze foto toont vermoedelijk een 92- of 97-toets Mortierorgel, verhuurd in danszaal Scala in Beveren, wellicht ter gelegenheid van de opening van de danszaal in oktober 1921. Het front lijkt op dat van de onbekende Mortier bovenaan p.130 in het boek 'De Mortier Story' en dat van 'Olifantenmortier' (#910), maar het lijkt ook al licht gewijzigd te zijn.

Danszaal Scala in Beveren bestaat nog maar wordt met de sloop bedreigd. Een groep vrijwilligers heeft daarom een comité opgericht om de danszaal te redden: https://www.de-scala-beveren.com/.

This photo shows a Mortier organ with probably 92 or 97 keys, rented in dance hall Scala in Beveren, presumably on the occasion of the opening in October 1921. The façade resembles that of the unknown Mortier on top of p.130 in the book 'The Mortier Story' and also that of the 'Elephant Mortier' (#910), although it already seems to have been slightly modified.

Dance hall Scala in Beveren still exists but unfortunately there are plans to demolish this beauty. A group of volunteers has formed a committee to save the dance hall: https://www.de-scala-beveren.com/.

Foto/photo: verzameling/collection Comité Red De Scala Beveren


Terug

Date

01 oktober 2023

Categories

Beveren, dance organ, dansorgel, mortier, onbekend, Scala, unknown