Usines Th. Mortier

Mortier 105? A. Martin - Boechout

Via de Heemkundige Kring Boechout/Vremde-Het Speelhof (met dank aan Hugo Van der Aa en Rudy Nijs) bekwamen we wat meer info over het 101-toets Mortier-dansorgel 'Magic'.

Zoals in het boek 'De Mortier Story' op p.250 te lezen is, werd dit orgel gebouwd voor A. Martin in Boechout. Reeds in december 1910 is een verwijzing te vinden naar dhr. Martin als eigenaar van een café 'Bors' in Dr. Theo Tutsstraat 30 in Boechout. We lezen ook dat hij in diezelfde periode beenhouwer was. In 1920 wordt als beroep niet alleen "herbergier" maar ook "orgelverhuurder" vermeld.

Op onderstaande foto is het café "Bors" als hoekhuis te zien. De danszaal bevond zich achter het café, met een ingang en later een hoge poort aan de zijkant. De beenhouwerij bevond zich in de zijstraat rechts (niet op de foto te zien).

Café Bors van A. Martin in Boechout

Blijkens onderstaande advertentie uit de "Gazet van Antwerpen" bood A. Martin op 30 januari 1933 een orgel te koop aan. Het Is onduidelijk of dit het nog maar pas geleverde orgel was, dan wel een ouder orgel.

Advertentie A. Martin in de Gazet van Antwerpen van 30 januari 1933