Usines Th. Mortier

Th.Mortier op de Wereldtentoonstelling voor het Hotel- en Reiswezen in Amsterdam in 1895

Op het briefhoofd afgebeeld op p.25 in het boek 'De Mortier Story' vermeldt Mortier 'Amsterdam 1895'. Hoewel in officiële catalogi van de 'Wereldtentoonstelling voor het Hotel- en Reiswezen' geen verwijzing naar Mortier te vinden is, blijkt hij er toch aanwezig te zijn geweest met twee orgels. Van Terry Smythe in Canada kregen we een doorzoekbare versie van het Duitse tijdschrift Zeitschrift für Instrumentenbau', en op pp.815-816 van het volume voor 1894-1895 staat een kort verslag van de pianobouwers op genoemde tentoonstelling. Op p.815 wordt onderaan vermeld: 'Ten slotte willen we nog twee draaiorgels van Th. Mortier in Antwerpen vermelden, een groter en een kleiner model, die werkelijk een zeer aangename klank hebben, voor zover men dat van een draaiorgel kan verlangen.'

De vraag rijst dan of de foto's afgebeeld bovenaan op p.23 van het boek 'De Mortier Story' op de tentoonstelling in Amsterdam genomen zouden kunnen zijn …

Vermelding van Th.Mortier in Zeitschrift für Instrumentenbau van 1894-1895